Dossiers

header-dossiers.jpg

Evaluatie vergoedingsregeling (2013)

In deze rapportage (2013) wordt door het Masterplan Dyslexie verslag gedaan van de ervaringen in het onderwijs met de vergoedingsregeling dyslexie. In de evaluatie is aandacht besteed aan vragen met betrekking tot: (1) De aanpak van lees-/spellingproblemen en dyslexie en de veranderingen die hierin zijn doorgevoerd in de periode 2010-2012; (2) De samenwerking tussen onderwijs en zorg bij aanmelding, onderzoek en behandeling. Aan het onderzoek hebben intern begeleiders en remedial teachers van 34 scholen deelgenomen.

 

Samenvattend kan worden gesteld dat de onderwijspraktijk over het algemeen positief oordeelt over de vergoedingsregeling dyslexie en de effecten die de regeling heeft gehad op het onderwijs en het beleid rondom signalering en doorverwijzing . Hoewel de regeling heeft geleid tot een aanscherping van het lees-/spellingonderwijs en een meer geprotocolleerde werkwijze binnen de scholen, zijn er nog onduidelijkheden in de afstemming tussen onderwijs en zorg.

 

Lees hier het volledige onderzoeksverslag.