Dossiers

header-dossiers.jpg

Goed onderwijs

Met goed onderwijs kunnen bij een groot deel van de leerlingen lees- en spellingproblemen worden voorkomen. Maar wat kenmerkt goed lees- en spellingonderwijs? Goed onderwijs betekent dat leerkrachten weten aan welke doelen ze werken en de kerndoelen, referentieniveaus en tussendoelen helder voor ogen hebben. Er wordt gewerkt met een effectieve methode en er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor lezen en spellen. Goede instructie en feedback zijn belangrijk. Leerkrachten werken gedifferentieerd en weten goed om te gaan met de verschillen in de klas. En natuurlijk mag een stimulerende leeromgeving niet ontbreken.

 

Lees hoofdstuk 2 uit Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs/ download de hele publicatie
 

Bezoek de websites

Lees meer

Algemeen

Doelgericht werken

Methodische aanpak

Tijd voor lezen en spellen

Instructie en feedback

Stimulerende leeromgeving

Aan de slag

Doelgericht werken

Stimulerende leeromgeving