Dossiers

header-dossiers.jpg

Onderkenning

Een goede ondersteuning van dyslectische leerlingen begint met de onderkenning van het probleem. Daarvoor is het belangrijk te weten wat dyslexie is. Hoe werkt het lees- en spellingproces, wat zijn oorzaken en mogelijke gevolgen van dyslexie en hoe kun je signalen van (risico op) leesproblemen herkennen? En welke misvattingen en dwalingen bestaan er rond dyslexie?

 

Lees hoofdstuk 1 uit Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs / download de hele publicatie

 

Bekijk de filmpjes 

Pavlov, Dyslexieonderzoek Egbert-Jan Weeber (NTR, 29 maart 2012). Als kind kreeg acteur Egbert-Jan Weeber de diagnose dyslexie. Maar wat is dat precies en heeft hij het ook echt?  

Klokhuis besteedde in november 2011 en april 2014 aandacht aan dyslexie.

 
Dyslexie en Davis-couseling. Op 10 maart 2007 besteedde Eén Vandaag aandacht aan de Davis-methode, een methode waarvan niet wetenschappelijk is aangetoond dat deze effectief is.
 
 
Dyslexie in het basisonderwijs. Fragment van de dvd Hoezo Dyslexie?  
   

  

Bezoek de websites

Lees meer

Handboeken

Artikelen

Brochures

Aan de slag

  • Breng met de Dyslexiemonitor de begeleiding en het beleid van de school rond dyslexie in kaart.