Dossiers

header-dossiers.jpg

Dossier

Hbo

Er zijn verschillende voorzieningen en regelingen voor studenten met dyslexie in het hoger onderwijs. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om waar nodig doeltreffende aanpassingen te verrichten voor studenten met een functiebeperking. Ook dyslexie is een functiebeperking. Een aanpassing is doeltreffend indien deze geschikt en noodzakelijk is om belemmeringen weg te nemen. Het verrichten van aanpassingen betekent niet dat voor studenten met een beperking de inhoud van de studie wordt aangepast.

Informatie voor Studiebegeleiders/decanen/docenten
Goede begeleiding kan het studiesucces van studenten met dyslexie vergroten.

Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking: http://www.handicap-studie.nl/home.aspx.

Ook digitale toegankelijkheid is heel belangrijk om de toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking te verbeteren. Tips en wetgeving: http://www.handicap-studie.nl/1_91_Digitale_toegankelijkheid.aspx.

Het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs (2006) is een inhoudelijke handreiking voor instellingen voor hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) om de begeleiding van dyslectische studenten te optimaliseren. http://masterplandyslexie.nl/nl/catalog/view/protocol_dyslexie_hoger_
onderwijs/8/15
.

Informatie voor studenten

Studenten met dyslexie hebben om voor aangepaste regelingen en extra begeleiding in aanmerking te komen een dyslexieverklaring nodig.

Op de website van het Expertisecentrum handicap + studie zijn studietips voor studenten met dyslexie te vinden: http://www.handicap-studie.nl/studietips.aspx.