Dossiers

header-dossiers.jpg

Dossier

Mbo

Studenten met dyslexie in het mbo hebben niet alleen problemen met taalvakken, maar met alle vakken waarbij lezen en schrijven nodig is. De mate waarin een student hinder van zijn dyslexie ondervindt bepaalt welke begeleiding en ondersteuning hij nodig heeft. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de kenmerken en eisen van de opleiding en de beroepspraktijkvorming.

Informatie voor de mbo-instelling
Goede begeleiding kan het studiesucces van de studenten met dyslexie vergroten.

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is bedoeld als leidraad voor de opleiding bij het maken en uitvoeren van dyslexiebeleid en de signalering en aanpak van dyslexie bij individuele leerlingen: https://www.expertisecentrumnederlands.nl/protocol-dyslexie-mbo/.

Op het mbo kunnen leerlingen zitten bij wie de dyslexie nog niet is onderkend. Er is speciaal voor het mbo een instrument ontwikkeld waarmee eventuele dyslexie kan worden gesignaleerd, IDAA-mbo: http://www.lexima.nl/artikelen/productinfo/dyslexie-diagnostiek-en-screening/idaambo.

Op de website van het Steunpunt Dyslexie kunnen mbo-instellingen informatie vinden over de omgang met studenten met dyslexie, zoals het protocol, instrumenten, wet- en regelgeving, toetsen en examens: http://www.steunpuntdyslexie.nl/dyslexie-op-school/mbo/.


Informatie voor studenten
Studenten met dyslexie hebben om voor aangepaste regelingen en extra begeleiding in aanmerking te komen een dyslexieverklaring nodig.

Op de website van JOB (Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs) staan vragen en antwoorden voor studenten met dyslexie in het mbo: http://www.jobmbo.nl/?s=dyslexie.