Dossiers

header-dossiers.jpg

Protocol voortgezet onderwijs

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs geeft scholen handreikingen voor de vormgeving van hun beleid rond dyslectische leerlingen. Het protocol beschrijft ondermeer hoe een school leerlingen met leesproblemen kan signaleren en eventueel doorverwijzen voor onderzoek. Ook laat het zien welke ondersteuning ze aan deze leerlingen kan bieden, zowel binnen als buiten de klas.

- Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs