Dossiers

header-dossiers.jpg

Protocollen basisonderwijs

De Protocollen Leesproblemen en Dyslexie geven scholen concrete handvatten voor het vormgeven van beleid op het gebied van het signaleren, begeleiden en eventueel doorverwijzen van leerlingen met mogelijk dyslexie. Er zijn protocollen voor de verschillende jaarlagen.

- Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2
- Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3
- Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 4
- Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8
- Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO

 

Pabo's

Voor pabo-studenten is op basis van de protocollen de publicatie Dyslexie in het basisonderwijs verschenen. De publicatie bevat achtergrondinformatie uit de protocollen en meer. Antwoorden op vragen als:

  • Wat is dyslexie?
  • Hoe kun je lees en spellingproblemen herkennen?
  • Wat zijn de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs?
  • Hoe kun je leerlingen ondersteunen bij het lezen en schrijven?
  • Wat kan een school doen bij een leerling met (een vermoeden van) dyslexie?

In aanvulling op deze publicatie vind je in dit dossier filmpjes, websites, leestips en instrumenten rond de verschillende thema's uit het boek: onderkenning, goed onderwijs, signalering, begeleiding en gezondheidszorg.