Dossiers

header-dossiers.jpg

Vergoeding

Sinds 1 januari 2009 kan de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie worden vergoed. De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie in het primair onderwijs.


Als ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie, moet de school het leerlingdossier leveren waarmee het vermoeden van (ernstige) dyslexie wordt onderbouwd.


Het proces dat doorlopen wordt bij een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) tot diagnostiek en behandeling wordt beschreven in de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg: doorverwijzing bij een vermoeden van dyslexie. De concrete, inhoudelijke invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 binnen dit proces wordt beschreven in de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Bij een vermoeden van EED wordt het Leerlingdossier Dyslexie gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de diagnostiek. De Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier vormen samen één geheel en zijn ontwikkeld in opdracht van het Masterplan Dyslexie en in 2019 nader bijgesteld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (Sjapo) door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands.


Download de documenten: