Dossiers

header-dossiers.jpg

Dossier

Wet- en regelgeving

Scholen hebben de mogelijkheden en de verantwoordelijkhyeid om leerlingen met dyslexie een goede ondersteuning te bieden. Uiteraard binnen de kaders van de wet. Wet- en regelgeving komt vooral kijken bij het verlenen van vrijstellingen of bij het toestaan van hulpmiddelen tijdens examens. Maar ook bij de vraag: bieden wij onze dyslectische leerlingen wel voldoende ondersteuning?