Producten

header-producten.jpg

Dyslectische leerlingen en de exacte vakken

Dyslectische leerlingen en de exacte vakken

Dyslectische leerlingen en de exacte vakken is een praktisch boek voor docenten exacte vakken in het voortgezet onderwijs (PrO/vmbo tot vwo). Het biedt tips en adviezen voor begeleiding in de les, met onder meer aandacht voor de inzet van ICT-hulpmiddelen en aangepaste toetsing en beoordeling. Het katern sluit aan bij het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

Gelijke kansen bieden aan dyslectische leerlingen
De last die dyslectische leerlingen ondervinden van hun beperking bij de exacte vakken wordt vaak onderschat. Niet alleen wat betreft de talige vaardigheden, maar ook hebben ze vaak meer moeite met niet-talige vaardigheden als het werken met symbolen en formules. Met dit boek, vol tips en onderbouwde adviezen, leren docenten wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, ANW, techniek en NLT dyslectische leerlingen goed te begeleiden.

Praktische tips
Het boek legt goed uit wat dyslexie is en wat het betekent voor de exacte vakken. U leert op een concrete manier het leerproces van de leerling te verbeteren. Elk hoofdstuk sluit af met een checklist met vragen en suggesties waarmee u meteen aan de slag kunt. Het boek gaat in op de mogelijkheden voor aangepaste toetsing en beoordeling en beschrijft hoe u compenserende en dispenserende hulpmiddelen als ICT in de les kunt inzetten. Ook is een overzicht opgenomen van begeleidingsmogelijkheden buiten de les.

Dyslectische leerlingen en de exacte vakken is samengesteld door Ria Kleijnen en Hedwig de Krosse (Expertisecentrum Nederlands, 2009).

Bestel Dyslectische leerlingen en de exacte vakken

Bekijk ook: