Producten

header-producten.jpg

Dyslectische leerlingen en de praktijkvakken en creatieve vakken

Dyslectische leerlingen en de praktijkvakken en creatieve vakken

Dyslectische leerlingen en de praktijkvakken en creatieve vakken is een praktisch boek voor docenten praktijk- en creatieve vakken in het voortgezet onderwijs (PrO/vmbo tot vwo). Het biedt tips en adviezen voor begeleiding in de les, met onder meer aandacht voor de inzet van ICT-hulpmiddelen en aangepaste toetsing en beoordeling. Het katern sluit aan bij het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

Het maximale uit leerlingen halen
Ook bij de praktijk- en creatieve vakken struikelen dyslectische leerlingen vaak over de talige informatie, zoals kunsthistorische termen bij de beeldende vakken of instructies bij een vak als kinderverzorging. Dit boek leert docenten en mentoren dyslectische leerlingen begeleiden waardoor hun leerprestaties verbeteren. Het is bedoeld voor docenten van de praktijkvakken in het Praktijkonderwijs en vmbo én van de creatieve vakken (beeldende vakken, CKV, muziek, lichamelijke opvoeding, etc.) op alle niveaus.

Aanpassingen en inzet van ICT
Het boek legt helder uit wat dyslexie is, wat het betekent voor praktische en creatieve vakken en hoe de docent hiermee kan omgaan. U leert op een concrete manier het leerproces van de leerling te verbeteren. Elk hoofdstuk sluit af met een checklist met vragen en suggesties waarmee je meteen aan de slag kunt. Het boek beschrijft de mogelijkheden voor aangepaste toetsing en beoordeling en legt uit hoe je ICT gemakkelijk en effectief in kunt zetten. Ook is een overzicht opgenomen van begeleidingsmogelijkheden buiten de les.

Dyslectische leerlingen en de praktijkvakken en creatieve vakken is samengesteld door Ria Kleijnen en Hedwig de Krosse (Expertisecentrum Nederlands, 2009).

Bestel Dyslectische leerlingen en de praktijkvakken en creatieve vakken

Bekijk ook: