Producten

header-producten.jpg

Dyslectische leerlingen en de talen

Dyslectische leerlingen en de talen

Dyslectische leerlingen en de talen is een praktisch boek voor talendocenten in het voortgezet onderwijs (PrO/vmbo tot vwo). Het biedt tips en adviezen voor begeleiding in de les, met onder meer aandacht voor de inzet van ICT-hulpmiddelen en aangepaste toetsing en beoordeling. Het katern sluit aan bij het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

Dyslectische leerlingen ondersteunen
Veel dyslectische leerlingen hebben moeite met de talen. Ze hebben ondersteuning nodig bij spelling, technisch en begrijpend lezen, uitspraak, woordenschat, grammatica en strategisch luisteren en schrijven. Dit boek leert u wat een effectieve manier is om hen te begeleiden. Het bevat onderbouwde algemene en vakspecifieke suggesties voor de klassieke talen en moderne vreemde talen en Nederlands, van praktijkonderwijs tot vwo.

Praktische tips
Waar moet je bijvoorbeeld op letten bij het aanleren van een goede uitspraak, woordbetekenis of grammatica? Hoe ga je om met schrijf-, lees- en luistervaardigheid? Elk hoofdstuk sluit af met een checklist met vragen en suggesties waarmee u meteen aan de slag kunt. Het boek gaat in op de mogelijkheden voor aangepaste toetsing en beoordeling en beschrijft hoe u compenserende en dispenserende hulpmiddelen als ICT in de les kunt inzetten. Ook is een overzicht opgenomen van mogelijke begeleiding buiten de les.

Dyslectische leerlingen en de talen is samengesteld door Ria Kleijnen en Hedwig de Krosse (Expertisecentrum Nederlands, 2009).

Dit boek is helaas niet meer te bestellen.

Bekijk ook: