Producten

header-producten.jpg

Dyslectische leerlingen en de zaakvakken

Dyslectische leerlingen en de zaakvakken

Dyslectische leerlingen en de zaakvakken is een praktisch boek voor zaakvakdocenten in het voortgezet onderwijs (PrO/vmbo tot vwo). Het biedt tips en adviezen voor begeleiding in de les, met onder meer aandacht voor de inzet van ICT-hulpmiddelen en aangepaste toetsing en beoordeling. Het katern sluit aan bij het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

Goede begeleiding van dyslectische leerlingen
Dyslectische leerlingen presteren bij de zaakvakken meestal beter dan bij de talen, maar ondervinden ook daar problemen. Vaak hebben ze bijvoorbeeld moeite met de automatisering van ‘losse elementen’ als jaartallen en topografie, en het werken met symbolen en formules. Dit boek biedt praktische suggesties voor mentoren en docenten aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, filosofie, maatschappijleer, economie, management & organisatie en verzorging, op alle niveaus in het voortgezet onderwijs.

Praktische tips
Hoe kun je bijvoorbeeld realistische contexten structureren? Elk hoofdstuk sluit af met een checklist met vragen en suggesties waarmee je meteen aan de slag kunt. Het boek gaat in op de mogelijkheden voor aangepaste toetsing en beoordeling en beschrijft hoe je compenserende en dispenserende hulpmiddelen als ICT in de les kunt inzetten. Ook is een overzicht opgenomen van mogelijke begeleiding buiten de les.

Dyslectische leerlingen en de zaakvakken is samengesteld door Ria Kleijnen en Hedwig de Krosse (Expertisecentrum Nederlands, 2009).

Bestel Dyslectische leerlingen en de zaakvakken

Bekijk ook: