Producten

header-producten.jpg

Dyslexiemonitor

Houvast voor dyslexiebegeleiding en dyslexiebeleid
De Dyslexiemonitor is een gratis, gebruiksvriendelijke website waarmee
scholen en opleidingen hun dyslexiebegeleiding, ingebed in dyslexiebeleid, kunnen vormgeven, evalueren en verbeteren. De Dyslexiemonitor is primair ontwikkeld voor leerkrachten, intern begeleiders en zorgspecialisten in het primair en voortgezet onderwijs.

Praktisch en inzichtelijk
De website bestaat uit een informatief deel dat voor iedereen toegankelijk is en een interactief deel voor scholen en opleidingen. De gebruiker meldt zich gratis aan en vult daarna vragen in. De uitkomsten worden per deelthema in een grafiek weergeven en zijn een houvast voor de dyslexiebegeleiding en het dyslexiebeleid op school.

Digitale vragenlijst
De dyslexiemonitor is een digitale vragenlijst waarmee scholen in het primair en voortgezet onderwijs hun beleid rond leerlingen met leesproblemen en dyslexie in kaart kunnen brengen. De vragenlijst bestaat uit een lijst met stellingen over het beleid schoolbreed en wordt ingevuld door leerkrachten en docenten, en coördinatoren en leespecialisten.

Opbrengst Dyslexiemonitor
Een coördinator in de school beheert de vragenlijsten en de uitkomsten. De uitkomsten zijn makkelijk te presenteren in PowerPoint en daardoor goed te gebruiken in vergaderingen over dyslexiebegeleiding en dyslexiebeleid. Daarmee zijn de resultaten een kapstok voor gesprekken over de kwaliteitsverbetering van het dyslexiebeleid. De uitkomsten worden per deelthema in een grafiek weergeven en zijn een houvast voor de dyslexiebegeleiding en het dyslexiebeleid op school.

Meer informatie:  http://tools.expertisecentrumnederlands.nl/dyslexiemonitor