Producten

header-producten.jpg

Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met ESM

Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met ESM

Het katern Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM) is een aanvulling op de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. Het biedt cluster 2-scholen handreikingen om leesbeleid vorm te geven in een schoolspecifiek leesprotocol en dit uit te voeren. Ook geeft het richtlijnen voor ambulant begeleiders die leerlingen met ESM begeleiden in het regulier basisonderwijs.

Hoofdstuk 1 beschrijft de relatie tussen spraak-/taalontwikkeling en geletterdheid. Hoe verloopt de normale leesontwikkeling en welke problemen kunnen leerkrachten mogelijk tegenkomen bij het leesonderwijs aan leerlingen met ESM.

In hoofdstuk 2 staat de inrichting van het leesonderwijs in de klas centraal. Wat is de rol van de leerkracht bij het stimuleren en systematisch volgen van de ontwikkeling van geletterdheid? Hoe richt je een ondersteunende leeromgeving in? De belangrijkste aandachtspunten bij de verschillende onderdelen van het leesonderwijs worden besproken. Voor technisch lezen zijn er kwaliteitskaarten ontwikkeld naar het model van de taalpilots.

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe leerkrachten tijdig kunnen signaleren wanneer een leerling met ESM dreigt achter te lopen in de ontwikkeling van geletterdheid en welke effectieve aanpakken er zijn om deze achterstand zo snel mogelijk in te lopen.

Hoofdstuk 4 gaat in op het daadwerkelijk implementeren van effectief leesonderwijs op de hele school.

Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM) is samengesteld door Hanneke Wentink, Simone Hoogenboom en Albert Cox (M&O-groep / KPC Groep, 2009).

Download het katern Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijheden (ESM)

Download de Checklist leesonderwijs en leesbegeleiding

Bekijk ook: