Producten

header-producten.jpg

Lezen met een cluster 2-indicatie in het basisonderwijs

De kijkwijzer Aanpak leesonderwijs voor leerlingen met cluster 2-indicatie in het basisonderwijs biedt leerkrachten in het basisonderwijs praktische handvatten voor goed technisch leesonderwijs aan leerlingen met een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS, vroeger ESM; cluster 2-indicatie).

De handreikingen vormen een aanvulling op dat wat de leerkracht al voor de gehele klas realiseert. Voor deze leerlingen gelden de principes van effectief leesonderwijs uit het regulier onderwijs. De kijkwijzer sluit aan bij het katern Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM).

Aanpak leesonderwijs voor leerlingen met cluster 2-indicatie in het basisonderwijsis samengesteld door Femke Scheltinga en Simone Hoogenboom (Expertisecentrum Nederlands / KPC Groep, 2012).

Download de kijkwijzer Aanpak leesonderwijs voor leerlingen met cluster 2-indicatie in het basisonderwijs

Bekijk ook Kijkwijzer voor leerlingen met cluster 4-indicatie in het basisonderwijs