Producten

header-producten.jpg

Lezen met een cluster 4-indicatie in het basisonderwijs

De kijkwijzer Aanpak leesonderwijs voor leerlingen met cluster 4-indicatie in het basisonderwijs biedt leerkrachten in het basisonderwijs praktische handvatten voor goed technisch leesonderwijs aan leerlingen met een indicatie voor cluster 4-onderwijs.

Ook voor deze leerlingen gelden de principes van effectief leesonderwijs uit het regulier onderwijs. Daarnaast is er een aantal specifieke aandachtspunten voor deze groep leerlingen. De kijkwijzer sluit aan bij het katern Met lezen aan de slag in cluster 4.

Aanpak leesonderwijs voor leerlingen met cluster 4-indicatie in het basisonderwijs is samengesteld door Femke Scheltinga en Simone Hoogenboom (Expertisecentrum Nederlands / KPC Groep, 2012).

Download de kijkwijzer Aanpak leesonderwijs voor leerlingen met cluster 4-indicatie in het basisonderwijs

Bekijk ook
Kijkwijzer voor leerlingen met cluster 2-indicatie in het basisonderwijs