Producten

header-producten.jpg

Met lezen aan de slag in cluster 4

Het katern Met lezen aan de slag in cluster 4 geeft handvatten om op basis van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie het leesonderwijs binnen cluster 4 verder vorm te geven. Het kan als naslagwerk worden gebruikt door leerkrachten, ondersteuners en specialisten.

Op veel cluster 4-scholen ligt de nadruk in het onderwijs soms meer op het pedagogische dan op het didactische vlak. Dat geldt ook voor het leesonderwijs. De gedragsproblemen worden gezien als een belemmering voor het leren. En dat terwijl juist door het niet kunnen lezen de gedragsproblemen van leerlingen kunnen verergeren.
Het is dan ook belangrijk om in cluster 4 zo vroeg mogelijk te beginnen met leren lezen, rekening houdend met de gedragsproblemen. Met lezen aan de slag in cluster 4 laat zien hoe dat kan. Het katern beschrijft hoe goed leesonderwijs er voor alle leerlingen uit ziet. Vervolgens gaat het in op hoe leerlingen met leesproblemen goede ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen. Er is aandacht voor de meest voorkomende gedragsstoornissen binnen cluster 4: ADHD, ASS, angststoornissen, ODD en CD. De auteurs pleiten voor onderwijs op maat, zonder het onderwijs te individualiseren. Juist sociaal en interactief leren zijn belangrijk voor goed leesonderwijs. Het katern laat ten slotte zien hoe de aanpak van het leesonderwijs een plek kan krijgen binnen het beleid van uw school.

Met lezen aan de slag in cluster 4 is samengesteld door Hanneke Wentink en Nanda van Oorschot (M&O-groep/KPC Groep, 2010).

Download het katern Met lezen aan de slag in cluster 4

Bekijk ook de bijbehorende kijkwijzer voor leerlingen met een cluster 4-indicatie in het basisonderwijs