Producten

header-producten.jpg

Praktijkvoorbeelden overgang PO-VO

In het kader van het project Overgang PO-VO is een aantal voorbeelden van good practices verzameld van samenwerkingsverbanden die de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie zo goed mogelijk laten verlopen.

Hieronder vindt u de beschrijvingen van Duin en Bollenstreek, Rotterdam, Enschede en Nunspeet/Elburg.