Producten

header-producten.jpg

Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs

Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs

Het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs is een inhoudelijke handreiking voor hogescholen en universiteiten om de begeleiding van dyslectische studenten te optimaliseren.

Dit protocol zet de doorgaande lijn voort na de protocollen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs biedt handreikingen om begeleiding op maat te verzorgen en dyslexiebeleid te ontwikkelen. Het biedt instellingen de mogelijkheid om een eigen Beleidsprotocol Dyslexie op te stellen en te implementeren.

Het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs is samengesteld onder de redactie van Ria Kleijnen en Marchien Loerts (Fontys, .

Bekijk de flyer

Bestel het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs