Producten

header-producten.jpg

Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

In het kader van preventie van latere leesproblemen, is aandacht voor taal in ruime zin al op jonge leeftijd noodzakelijk. In het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 worden de verschillende taaldomeinen uitgebreid toegelicht en onderbouwd met praktijkvoorbeelden. 

Ter ondersteuning van het doelgericht werken aan taalvaardigheid staan (tussen)doelen per domein centraal. Hierbij worden praktische handvatten geboden over hoe je als leerkracht de leeromgeving van kleuters verder kunt verrijken en hoe je speelse activiteiten en taalspel vorm kunt geven in de groep.

Het systematisch en functioneel volgen van de ontwikkeling is essentieel. In het protocol wordt daarom uiteengezet hoe je het monitoren in de praktijk kunt aanpakken. Het protocol besteedt ook aandacht aan ouderbetrokkenheid en natuurlijk komt de overdracht van ervaringen en gegevens van de kleuterleerkracht aan de leerkracht in groep 3 aan bod.

Met behulp van dit protocol kun je je eigen professionele houding ten aanzien van taalstimulering in de kleutergroepen verder verbeteren en krijgen álle kleuters een goede basis voor het leren lezen in groep 3.

Het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 is samengesteld door Maud van Druenen, Femke Scheltinga, Hanneke Wentink en Ludo Verhoeven (Expertisecentrum Nederlands, 2017).

Bestel het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

Download de werkdocumenten bij het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

Bekijk ook: