Producten

header-producten.jpg

Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO

Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO geeft leerkrachten en leespecialisten (intern begeleiders, remedial teachers, dyslexiecoaches, logopedisten) in het speciaal basisonderwijs handvatten voor het signaleren en effectief begeleiden van leerlingen met lees- en spellingproblemen.

Het protocol geeft antwoorden op vragen als:

  • Wat zijn de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs in het sbo?
  • Hoe kun je lees- en spellingproblemen herkennen?
  • Hoe ziet een effectieve aanapak van lees- en spellingproblemen eruit?
  • Hoe kun je leerlingen met dyslexie ondersteunen bij lezen en schrijven?
  • Wat kun je als school doen bij een leerling met (een vermoeden van) dyslexie?

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO is samengesteld door Femke Scheltinga, Maud van Druenen, Martine Gijsel en Ludo Verhoeven (Expertisecentrum Nederlands, 2011).

Bestel het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO

Download de werkdocumenten bij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO

Bekijk ook: