Producten

header-producten.jpg

Quickscan Dyslexie

De Quickscan Dyslexie is een digitale vragenlijst die een onderdeel vormt van de Dyslexiemonitor op dyslexiemonitor.nl. Met de Quickscan krijgt u snel en puntsgewijs een beeld van hoe het op uw school staat met het onderwijs-/zorgsysteem wat betreft lezen, leesproblemen en dyslexie. Er is zowel een versie voor het primair als als het voortgezet onderwijs.

De Quickscan Dyslexie voor het primair onderwijs is gebaseerd op het Organisatorisch Continuüm voor de zorgroute van leerlingen met leesproblemen en dyslexie, in 2005 verschenen in het kader van het Masterplan Dyslexie, ontwikkeld door Chris Struiksma (Pedologisch Instituut Rotterdam- CED-Groep). 
De Quickscan Dyslexie voor het Voortgezet Onderwijs is gebaseerd op het Organisatorisch zorgcontinuüm VO, waartoe in 2007 in het kader van het Masterplan een eerste aanzet is gegeven door Ria Kleijnen, Berber Klein en Karin van der Meer-Arp (Expertisecentrum Nederlands).
De scan wordt ingevuld door die goed zicht heeft op het beleid rond de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie op school.

Ga naar de Quickscan

Download de vragenlijst voor de Quickscan PO

Download de vragenlijst voor de Quickscan VO