Producten

header-producten.jpg

Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

Met het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid kunnen scholen leerlingen met een risico op leesproblemen of dyslexie in groep 2 en (de eerste fase van) groep 3.

Het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid bestaat uit drie toetsen: een digitale, adaptieve toets voor het meten van fonologisch bewustzijn (rijm, identificatie van beginfoneem, synthese, deletie), een digitale toets voor receptieve letterkennis en, vanaf de tweede helft van groep 3, een papieren toets voor productieve letterkennis.

De toetsen worden automatisch nagekeken. Na afname van de toetsen is er voor elke leerling een rapport Beginnende geletterdheid beschikbaar. Dit rapport bevat onder meer een leerlingprofiel en een advies met betrekking tot interventie. In het leerlingprofiel wordt per toets de vaardigheidsscore en het bijbehorende niveau gerapporteerd. Het niveau geeft aan hoe de leerling scoort in vergelijking met andere Nederlandse leerlingen. In het advies wordt aangegeven of de leerling al dan niet in aanmerking komt voor extra begeleiding op het gebied van beginnende geletterdheid. Zo is het voor leraren direct duidelijk welke leerlingen al vroegtijdig extra aandacht nodig hebben.

Het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid is ontwikkeld door Cito en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Masterplan Dyslexie.

Bestel het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

Bekijk ook Screeningsinstrument Dyslexie