Producten

header-producten.jpg

Screeningsinstrument Dyslexie

Screeningsinstrument Dyslexie

Met het Screeningsinstrument Dyslexie kunnen scholen nagaan of kinderen die zwak zijn in technisch lezen en/of spellen, mogelijk dyslectisch zijn. Op basis van de uitkomst verwijst de school eventueel door naar de gezondheidszorg voor diagnose en, indien nodig, behandeling.

Het Screeningsinstrument Dyslexie is bedoeld voor die leerlingen in de groepen 4 t/m 8, die zwak zijn in technisch lezen en/of spelling. Het instrument bestaat uit een digitale toets voor het meten van de spellingvaardigheid en acht woordleeskaarten voor technisch lezen. Na het afnemen is een leerlingdossier beschikbaar waarmee de school beschikt over een overzicht met daarin alle voor de doorverwijzing naar de zorg relevante informatie. 

Het Screeningsinstrument Dyslexie is ontwikkeld door Cito en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Masterplan Dyslexie.

Bestel het Screeningsinstrument Dyslexie

Bekijk ook Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid