Producten

header-producten.jpg

Signaleringsinstrument Dyslexie VO

Signaleringsinstrument Dyslexie VO

Het Signaleringsinstrument bij het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs bevat een zinnendictee en een stilleestoets. Daarmee kunnen scholen aan het begin van de brugklas snel achterhalen welke leerlingen leesproblemen hebben en mogelijk dyslectisch zijn.

Het signaleringsinstrument kan worden afgenomen in het Praktijkonderwijs/lwoo, vmbo en havo/vwo. Voor elk van deze doelgroepen is er een aangepaste versie van het zinnendictee, die varieert in spreektempo en aantal zinnen. Het instrument kan klassikaal worden afgenomen en neemt twee lesuren in beslag. Voor de verwerking van de gegevens is een Excel-versie van het klassenoverzichtsformulier beschikbaar.

Download de handleiding bij het signaleringsinstrument

Download de digitale versie van de cd van het zinnendictee Het wonderlijke weer.

Download het klassenoverzichtsformulier (Excel)

Bekijk ook het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs