Producten

header-producten.jpg

SLIM, stimuleringsprogramma lezen speciaal basisonderwijs

SLIM, stimuleringsprogramma lezen speciaal basisonderwijs

SLIM is een stimuleringsprogramma lezen voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van het speciaal basisonderwijs die veel moeite hebben met leren lezen en die de motivatie om het nog te leren grotendeels zijn verloren. SLIM sluit aan bij de persoonlijke interesses en talenten van SBO-leerlingen, zodat hun demotivatie wordt doorbroken. SLIM staat voor Stimuleringsprogramma Lezen uitgaande van Instructie en Motivatie.

Het SLIM-programma is ontwikkeld bij de methode Leeslijn/Leesweg. Het SLIM-programma richt zich op het verbeteren van de technische leesvaardigheid en de lees- en schrijfmotivatie van leerlingen in het SBO door expliciet aandacht te besteden aan instructie en functionele geletterdheid. De doelstelling van het programma is dat leerlingen minimaal één AVI-beheersingsniveau per half jaar vooruitgaan met lezen en dat ze aan het eind van hun basisschoolperiode een maximaal niveau van functionele geletterdheid (AVI-9) hebben bereikt. Voorwaarde om met het programma te werken is dat leerlingen alle letters kennen en minimaal teksten op AVI-1-instructieniveau onder begeleiding kunnen lezen.

SLIM is ontworpen door het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met het Masterplan Dyslexie. Het Expertisecentrum voert een onderzoek uit naar de effectiviteit van het SLIM-programma.

Het SLIM-programma is niet meer verkrijgbaar.