Producten

header-producten.jpg

Technische maatjes bij dyslexie

Technische maatjes bij dyslexie

ICT is een effectief hulpmiddel voor het verbeteren van functioneel lezen en schrijven. De brochure en dvd Technische maatjes bij dyslexie laten zien wat de mogelijkheden van ICT zijn bij ondersteuning van dyslectische leerlingen.

De dvd en brochure tonen overtuigend aan dat bij consequent gebruik van ICT de lees- en spellingvaardigheden van dyslectische leerlingen verbeteren. De dvd geeft talrijke praktijkvoorbeelden en instructieschema’s van effectieve middelen. Aan het woord komen leerlingen, ouders, onderzoekers, schooldirecties en ondersteuners. Zij demonstreren het gebruik en het positieve effect van verschillende ICT-middelen. De brochure licht de informatie op de dvd verder toe en geeft suggesties voor de implementatie op school.

Technische maatjes bij dyslexie is ontwikkeld door Jos Smeets en Ria Kleijnen (Expertisecentrum Nederlands, 2008).

Download de hoofdstukken van de brochure:

  1. Doel van ICT-middelen
  2. ICT-middelen voor functioneel lezen en schrijven
  3. Functies van ICT-middelen
  4. Implementatie van ICT-middelen
  5. Uitwerking van de implementatie van ICT-middelen