Producten

header-producten.jpg

Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs (herziene versie)

Met dit herziene boek, waarvan de eerste versie in 2008 verscheen, bieden we zorgspecialisten in het voortgezet onderwijs een recent overzicht van beschikbaar toetsmateriaal voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en begrijpend luisteren, zowel voor het Nederlands als voor de moderne vreemde talen.

Een belangrijk onderdeel vormen de twee Woordleestoetsen Engels en Frans (Steenbeek-Planting, Kleijnen, & Verhoeven, 2008a, 2008b) en de vo-normering AVI-9 die – naast een aantal andere toetsen en taken - bij dit boek worden geleverd. Ook voor het vertalen van de toetsresultaten naar concreet handelen binnen en buiten de klas geeft dit boek handvatten, in de vorm van een overzicht van effectieve begeleidingsprincipes. Tot slot gaan we in op het implementeren en evalueren van begeleidingstrajecten aan de hand van tien implementatietips. Hiermee geeft het boek een goede ondersteuning voor scholen in het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie.

De herziene versie van het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs is samengesteld door Esther Steenbeek-Planting, Ria Kleijnen, Cindy Teunissen, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven (Expertisecentrum Nederlands, 2018).

Bestel Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs