Producten

header-producten.jpg

Zelfbeoordelinglijst bij de invoering van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie

Hier vind je de zelfbeoordelinglijst voor leerkrachten en intern begeleiders. Met behulp van deze lijst kan het schoolteam nagaan welke vaardigheden het al in huis heeft en welke competenties nog aandacht verdienen.