Dyslexie voor pabo-studenten

Geplaatst op: 21 Juni 2012

Elke pabo-student krijgt tijdens of na de opleiding wel te maken met leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie. De nieuwe publicatie Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs is een handreiking om studenten hierop voor te bereiden.

Dyslexie voor pabo-studenten

De handreiking gaat in op goed lees- en spellingonderwijs, het signaleren van lees- en spellingachterstanden, het onderkennen van problemen en het bieden van begeleiding bij eventuele problemen. Ook de afstemming met de gezondheidszorg wanneer er (mogelijk) sprake is van dyslexie komt aan bod. Kortom: alle informatie over het opsporen en aanpakken van lees-/spellingproblemen en dyslexie in het basisonderwijs van groep 1 t/m 8 in één naslagwerk.
In het dossier Protocollen Basisonderwijs is meer achtergrondinformatie bij deze publicatie bijeengebracht.

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs – Handreiking voor aankomende leerkrachten is samengesteld door Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga en Ludo Verhoeven (Expertisecentrum Nederlands, 2012).

Bestel Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

Download Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs