Masterplan Dyslexie, NRD en KD trekken één lijn in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie

Geplaatst op: 08 Januari 2015

Sinds de invoering van de vergoedingsregeling dyslexie zijn er veel vragen over de invulling van deze regeling bij het Masterplan Dyslexie en de twee kwaliteitsinstituten van de zorg – KD en NRD – binnengekomen. Deze vragen gingen vooral over het aantal meetmomenten en wanneer de meetmomenten plaats moesten vinden.

In onderling overleg stelden het Masterplan Dyslexie, NRD en KD  een door allen ondersteunde verantwoorde leidraad op voor het handelen rondom doorverwijzing en begeleiding van leerlingen met dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling.

De drie organisaties hebben afgesproken dat zij er voor zullen zorgen dat betrokkenen bij dyslexie in onderwijs en zorg goed van deze leidraad op de hoogte zijn en hen ook zullen aansporen om te handelen naar deze leidraad.

  • Een uitwerking van de leidraad vind je hier.
  • In samenspraak met de betrokken organisaties is – in lijn met de leidraad – ook een uniform leerlingdossier samengesteld. Het leerlingdossier vind je hier.