Masterplan Dyslexie: werkzaamheden worden gecontinueerd

Geplaatst op: 08 November 2016

Door een bericht in de laatste nieuwsbrief van het Masterplan Dyslexie is mogelijk de verwarring ontstaan dat OCW het Masterplan Dyslexie niet meer zal subsidiëren. OCW heeft echter vanaf de start van het Masterplan Dyslexie (2004) door middel van projectsubsidies de werkzaamheden ondersteund en zal de ondersteuning ook in de toekomst continueren. 

Enkel de wijze waarop de financiering zal plaatsvinden, verandert. Concreet betekent dit dat de ingezette werkzaamheden vervolgd worden en mensen en middelen beschikbaar zullen zijn om in interactie met onderwijs en wetenschap vorm te geven aan nieuwe ontwikkelingen.