Meerjarig stimuleringsprogramma gaat van start

Geplaatst op: 17 Mei 2018

In december 2017 is het Ministerie van Onderwijs gestart met de subsidie van een nieuw meerjarig stimuleringsprogramma op het gebied van leesproblemen en dyslexie: Programma Preventieve en Integrale Aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. Het programma wordt op dit moment verder opgezet en ingevuld onder coördinatie van het Expertisecentrum Nederlands in nauwe samenwerking met Oudervereniging Balans, Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) en Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Netwerk LPO). 

Alle reeds verzamelde kennis en informatie van het Masterplan Dyslexie zal op termijn opgenomen worden in het nieuwe stimuleringsprogramma en beschikbaar blijven via een nieuw nog op te zetten digitaal portaal. De huidige website van het Masterplan Dyslexie zal tot die tijd nog wel beschikbaar en bereikbaar blijven, maar niet meer verder geactualiseerd worden.

Meer informatie over het nieuwe stimuleringsprogramma en de laatste stand van zaken kunt u hier vinden.