OCW doet onderzoek naar dyslexieverklaringen

Geplaatst op: 18 Mei 2016

Het zal u niet ontgaan zijn: het televisieprogramma Rambam besteedde in maart uitgebreid aandacht aan de dyslexieverklaring en het gemak waarmee deze verklaring in sommige gevallen te verkrijgen is. Voor de zomervakantie wordt in alle onderwijssectoren een quick scan uitgevoerd naar aantallen leerlingen en studenten met een dyslexieverklaring en de faciliteiten waarvan zij gebruik maken. 

Op 22 april j.l. stuurde de minister van Onderwijs haar reactie op deze uitzending naar de Tweede Kamer. Hierin stelt zij dat een dyslexieverklaring betrouwbaar moet zijn en alleen zou mogen worden afgegeven aan leerlingen die ook echt aantoonbaar en onderbouwd dyslexie hebben. Deze leerlingen mogen niet de dupe worden van het beeld dat nu ontstaan is. Als eerste zal zij zich een goed beeld vormen  over het aantal leerlingen en studenten met een dyslexieverklaring. In dat kader wordt onder meer nog voor de zomervakantie in alle onderwijssectoren een quick scan uitgevoerd naar aantallen leerlingen en studenten met een dyslexieverklaring en de faciliteiten waarvan zij gebruik maken. Het Masterplan Dyslexie onderschrijft het belang van dit onderzoek en roept scholen en onderwijsinstellingen op om desgevraagd aan deze quick scan mee te doen.