Regiobijeenkomsten Masterplan Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Geplaatst op: 18 Mei 2016

In april organiseerde het Masterplan Dyslexie vier regionale werkbijeenkomsten om docenten en zorgspecialisten in het VO een actueel overzicht van de stand van zaken van het dyslexiebeleid te bieden. De praktische insteek werd door velen positief gewaardeerd, veel deelnemers gingen met nieuwe inzichten geïnspireerd huiswaarts. Wilt u ook een werkbijeenkomst bijwonen?

In de werkbijeenkomsten werd informatie verstrekt over de wijze waarop men in de eigen school het dyslexieprotocol kan implementeren en over de handreikingen en praktische hulpmiddelen die daarbij ter beschikking staan. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan het dyslexiebeleid in de regio, en de wijze waarop scholen elkaar via netwerken kunnen ondersteunen. Door de opzet van deze bijeenkomsten leerden de deelnemers niet alleen van deskundigen, maar zeker ook van elkaar.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om een van deze bijeenkomsten bij te wonen, maar daarvoor wel belangstelling hebben, dan kunt u dat via onderstaand mailadres aangeven. Bij voldoende belangstelling kan deze werkbijeenkomst nogmaals georganiseerd worden. Het Masterplan Dyslexie kan deze werkbijeenkomst ook op locatie verzorgen, met docenten van uw school, voor zorgcoördinatoren van samenwerkende scholen of binnen uw samenwerkingsverband. Mail dan naar a.zeeman@kpcgroep.nl