Samenwerken in samenwerkingsverbanden in het VO

Geplaatst op: 18 Mei 2016

Eén van de thema’s die besproken zijn tijdens de Regiobijeenkomsten is de wijze waarop binnen samenwerkingsverbanden vorm kan worden gegeven aan dyslexiebeleid. Een aantal goede voorbeelden zijn de revue gepasseerd. Wij zijn op zoek naar nog meer goede voorbeelden van samenwerkingsverbanden waarbinnen de scholen samen optrekken wat betreft dyslexiebeleid.

Zo zijn er samenwerkingsverbanden die via kennis- of kwaliteitskringen kennis en ervaringen uitwisselen. Ook zijn er voorbeelden van samenwerkingsverbanden die een basisformat hebben opgesteld voor een dyslexiebeleidsplan waarbinnen elke school zijn accenten kan leggen. Ook bovenschools ict-beleid blijkt een vliegwiel te kunnen vormen voor dyslexiebeleid op andere gebieden. 

Wij doen dan ook een oproep om goede voorbeelden met ons te delen. Dat kan via de mail – h.de.krosse@expertisecentrumnederlands.nl -  of via telefoonnummer 024 - 3615624 beschrijving van deze goede voorbeelden zal t.z.t. geplaatst worden op de website van het Masterplan Dyslexie.