Contact

header-contact.jpg

Contact

Bent u werkzaam op een school en heeft u een vraag over Masterplan Dyslexie, kijk dan bij onze FAQ. Heeft u specifieke vragen over ondersteuning op school, bijvoorbeeld bij de evaluatie van het dyslexiebeleid, bij de inzet of ontwikkeling van aanvullende hulpmiddelen, bij de invoering van de dyslexieprotocollen of bij overdracht van kennis over dyslexie aan docenten, praktijkbegeleiders of ouders, stuur dan een mail naar dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl.