Vraag stellen

header-home.jpg

Ik ben ouder

Bij dyslexie gaan spellen, lezen en schrijven moeizaam. Veel kinderen met dyslexie hebben ook bijkomende moeilijkheden. Veel basisscholen maken gebruik van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie waarin adviezen staan om kinderen met leesproblemen te begeleiden en ondersteunen. Indien een kind ondanks deze extra hulp geen of weinig vooruitgang boekt, kan een psychodiagnostisch onderzoek aangevraagd worden. Met dit onderzoek kan worden vastgesteld of uw kind dyslectisch is of niet.

U als ouder kunt uw kind ondersteunen. U kunt uw kind leren omgaan met zijn leesproblemen. Daarnaast kunt u uw kind helpen door thuis, in overleg met de leerkracht, met hem te oefenen. Balans geeft een boek uit dat ouders kan ondersteunen bij de begeleiding van hun kinderen in het basisonderwijs: Dyslexie en leesproblemen.

Veel scholen voor voortgezet onderwijs maken gebruik van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs  waarin adviezen staan om leerlingen in het voortgezet onderwijs met dyslexie te begeleiden. In het voortgezet onderwijs kunnen kinderen met een dyslexieverklaring gebruik maken van een aantal regelingen, zoals extra tijd bij proefwerken en examens, technische hulpmiddelen en vrijstellingen voor vreemde talen. De school van uw kind kan u vertellen welke mogelijkheden zij uw kind bieden.

Indien u vragen heeft, raden wij u aan om contact op te nemen met het Steunpunt Dyslexie. Dit steunpunt  geeft ouders uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis. Zowel voor kinderen in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs als het voortgezet onderwijs.