Disclaimer

header-home.jpg

Juiste informatie


Masterplan Dyslexie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Aansprakelijkheid
Masterplan Dyslexie  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook is Masterplan Dyslexie niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Links 
Marterplan Dyslexie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Informatie gebruiken
Masterplan Dyslexie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik.
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze website van Masterplan Dyslexie onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland License.

Creative Commons Licentie