header-home.jpg

Actuele informatie en contact

Geplaatst op: 29 Juni 2018

De huidige website van het Masterplan Dyslexie zal nog een tijd beschikbaar en bereikbaar blijven, maar niet meer verder geactualiseerd worden. Alle reeds verzamelde kennis en informatie van het Masterplan Dyslexie zal hierna opgenomen worden in een nieuw Stimuleringsprogramma Dyslexie.  Meer informatie over het nieuwe stimuleringsprogramma en de laatste stand van zaken vindt u op www.informatiepuntdyslexie.nl. Vragen over actuele zaken, problemen en mogelijke oplossingen rondom dyslexie kunt u stellen via dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl. [Lees meer...]

Meerjarig stimuleringsprogramma gaat van start

Geplaatst op: 17 Mei 2018

In december 2017 is het Ministerie van Onderwijs gestart met de subsidie van een nieuw meerjarig stimuleringsprogramma op het gebied van leesproblemen en dyslexie: Programma Preventieve en Integrale Aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. Het programma wordt op dit moment verder opgezet en ingevuld onder coördinatie van het Expertisecentrum Nederlands in nauwe samenwerking met Oudervereniging Balans, Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) en Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Netwerk LPO).  [Lees meer...]

Protocollen Basisonderwijs Vergoeding

Vraag van de maand

Hoogbegaafd én dyslectisch, kan dat?

[Bekijk antwoord...]