header-home.jpg

Samenwerken in samenwerkingsverbanden in het VO

Geplaatst op: 18 Mei 2016

Eén van de thema’s die besproken zijn tijdens de Regiobijeenkomsten is de wijze waarop binnen samenwerkingsverbanden vorm kan worden gegeven aan dyslexiebeleid. Een aantal goede voorbeelden zijn de revue gepasseerd. Wij zijn op zoek naar nog meer goede voorbeelden van samenwerkingsverbanden waarbinnen de scholen samen optrekken wat betreft dyslexiebeleid. [Lees meer...]

Regiobijeenkomsten Masterplan Dyslexie Voortgezet Onderwijs

Geplaatst op: 18 Mei 2016

In april organiseerde het Masterplan Dyslexie vier regionale werkbijeenkomsten om docenten en zorgspecialisten in het VO een actueel overzicht van de stand van zaken van het dyslexiebeleid te bieden. De praktische insteek werd door velen positief gewaardeerd, veel deelnemers gingen met nieuwe inzichten geïnspireerd huiswaarts. Wilt u ook een werkbijeenkomst bijwonen? [Lees meer...]

Protocollen Basisonderwijs Vergoeding

Vraag van de maand

Is dyslexie met een speciale bril te verhelpen?

[Bekijk antwoord...]