header-home.jpg

Meerjarig stimuleringsprogramma gaat van start

Geplaatst op: 17 Mei 2018

In december 2017 is het Ministerie van Onderwijs gestart met de subsidie van een nieuw meerjarig stimuleringsprogramma op het gebied van leesproblemen en dyslexie: Programma Preventieve en Integrale Aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. Het programma wordt op dit moment verder opgezet en ingevuld onder coördinatie van het Expertisecentrum Nederlands in nauwe samenwerking met Oudervereniging Balans, Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) en Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Netwerk LPO).  [Lees meer...]

Masterplan Dyslexie: werkzaamheden worden gecontinueerd

Geplaatst op: 08 November 2016

Door een bericht in de laatste nieuwsbrief van het Masterplan Dyslexie is mogelijk de verwarring ontstaan dat OCW het Masterplan Dyslexie niet meer zal subsidiëren. OCW heeft echter vanaf de start van het Masterplan Dyslexie (2004) door middel van projectsubsidies de werkzaamheden ondersteund en zal de ondersteuning ook in de toekomst continueren.  [Lees meer...]

Protocollen Basisonderwijs Vergoeding

Vraag van de maand

Hoogbegaafd én dyslectisch, kan dat?

[Bekijk antwoord...]