header-home.jpg

Masterplan Dyslexie opgenomen in Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Geplaatst op: 10-04-2019

Bij vragen over lees-, spellingproblemen en dyslexie kunt u voortaan terecht bij dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl

Actuele informatie en contact

Geplaatst op: 24 Augustus 2018

Alle reeds verzamelde kennis en informatie van het Masterplan Dyslexie zal opgenomen worden in het nieuwe Stimuleringsprogramma Dyslexie. Meer informatie over het stimuleringsprogramma en de laatste stand van zaken vindt www.informatiepuntdyslexie.nl. Deze website zal op den duur het verzamelpunt worden voor alles met betrekking tot een preventieve en integrale aanpak van dyslexie, leesproblemen en laaggeletterdheid. Dit digitale platform is op dit moment nog in ontwikkeling. De huidige website van het Masterplan Dyslexie zal daarom nog een tijd beschikbaar en bereikbaar blijven. De informatie op deze website is nog steeds bruikbaar en wordt geüpdatet indien nodig. Wanneer het uiteindelijke digitale platform van het Stimuleringsprogramma Dyslexie vorm heeft gekregen, zal de verzamelde kennis en informatie van het Masterplan Dyslexie een plek krijgen op het nieuwe digitale platform. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het Stimuleringsprogramma Dyslexie en de ontwikkeling van het digitale platform? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via www.informatiepuntdyslexie.nl. Vragen over actuele zaken, problemen en mogelijke oplossingen rondom leesproblemen en dyslexie kunt u stellen via: dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl. [Lees meer...]

Meerjarig stimuleringsprogramma gaat van start

Geplaatst op: 17 Mei 2018

In december 2017 is het Ministerie van Onderwijs gestart met de subsidie van een nieuw meerjarig stimuleringsprogramma op het gebied van leesproblemen en dyslexie: Programma Preventieve en Integrale Aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. Het programma wordt op dit moment verder opgezet en ingevuld onder coördinatie van het Expertisecentrum Nederlands in nauwe samenwerking met Oudervereniging Balans, Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) en Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Netwerk LPO).  [Lees meer...]

Protocollen Basisonderwijs Vergoeding

Vraag van de maand

Hoogbegaafd én dyslectisch, kan dat?

[Bekijk antwoord...]