Masterplan

header-masterplan.jpg

Over Masterplan Dyslexie


Masterplan Dyslexie werkt aan de invoering van de protocollen (Leesproblemen en) Dyslexie in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt via voorlichting, professionalisering en de ontwikkeling van aanvullende materialen.

Masterplan Dyslexie is een project in opdracht van het ministerie van OCW. Het wordt uitgevoerd door KPC Groep en het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met diverse partners in het onderwijsveld.

KPC Groep 
  
  
Expertisecentrum Nederlands   
   Ministerie van OCW

Masterplan Dyslexie is er voor scholen. Samen met oudervereniging Balans richt Masterplan Dyslexie zich ook op ouders. Hiervoor is het Steunpunt Dyslexie ingericht.