Masterplan

header-masterplan.jpg

Over Masterplan Dyslexie

De projectperiode voor Masterplan Dyslexie is inmiddels afgesloten. Alle kennis en informatie van het Masterplan Dyslexie blijft echter beschikbaar en zal worden opgenomen in het nieuwe Stimuleringsprogramma Dyslexie.

Masterplan Dyslexie werkte van 2004 tot 2017 aan de invoering van de protocollen (Leesproblemen en) Dyslexie in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit gebeurde via voorlichting, professionalisering en de ontwikkeling van aanvullende materialen. Masterplan Dyslexie was een project in opdracht van het ministerie van OCW. Het werd uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands en KPC Groep in samenwerking met diverse partners in het onderwijsveld.

In opdracht van het ministerie van OCW is een nieuw Stimuleringsprogramma Dyslexie opgezet. Het wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands, in samenwerking met Oudervereniging Balans, het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie en diverse andere partners.