Producten

header-producten.jpg

Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

Doelgroep: po - Type: achtergrondinformatie

In het kader van preventie van latere leesproblemen, is aandacht voor taal in ruime zin al op jonge leeftijd noodzakelijk. In het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 worden de verschillende taaldomeinen uitgebreid toegelicht en onderbouwd met praktijkvoorbeelden. 

Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas - Werkboek voor talendocenten

Doelgroep: vo - Type:

Leerlingen met dyslexie profiteren enorm van goede begeleiding in de klas. Daar brengen ze immers veel tijd door. De docent vormt dus een belangrijke spil in de zorg voor deze leerlingen. Maar waar heeft deze leerling met dyslexie dan moeite mee bij mijn vak? En wat kan ik aan begeleiding bieden binnen mijn les? Wie gaat mij daarbij helpen op school? Allemaal terechte vragen van een docent. Dit werkboek biedt antwoorden, maar zet vooral de docent zelf aan het denken. Zodat hij of zij samen met zijn of haar collega’s van theorie praktijk kan maken.

Product Type Doelgroep
Zelfbeoordelinglijst bij de invoering van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie instrument po
Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden, instrument vo
Dyslectische leerlingen en de talen achtergrondinformatie vo
Dyslectische leerlingen en de zaakvakken achtergrondinformatie vo
Dyslectische leerlingen en de praktijkvakken en creatieve vakken achtergrondinformatie vo
Dyslectische leerlingen en de exacte vakken achtergrondinformatie vo
Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs achtergrondinformatie po
Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3 achtergrondinformatie po
Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 4 achtergrondinformatie po
Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 t/m 8 achtergrondinformatie po
Screeningsinstrument Dyslexie instrument po
Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid instrument po
Lezen met een cluster 2-indicatie in het basisonderwijs achtergrondinformatie, instrument po, s(b)o
Lezen met een cluster 4-indicatie in het basisonderwijs achtergrondinformatie, instrument po, s(b)o
Met lezen aan de slag in cluster 4 achtergrondinformatie, instrument s(b)o
Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs (herziene versie) achtergrondinformatie, instrument vo
Technische maatjes bij dyslexie achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden po, vo, pabo, s(b)o, ouders, ho
SLIM, stimuleringsprogramma lezen speciaal basisonderwijs instrument s(b)o
Signaleringsinstrument Dyslexie VO instrument vo
Quickscan Dyslexie instrument po, vo
Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs achtergrondinformatie
Praktijkvoorbeelden overgang PO-VO flyer po, vo
Leerlingen over dyslexie (dvd) praktijkvoorbeelden po, vo, ouders
Leesonderwijs voor leerlingen met ESM in het basisonderwijs instrument po
Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO achtergrondinformatie s(b)o
Hoezo Dyslexie? (dvd) praktijkvoorbeelden po, vo, ouders
Dyslexiemonitor instrument vo
Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met ESM achtergrondinformatie s(b)o
Draaiboeken Connect instrument po